ISOF-RYCZAŁT w skrócie

ISOF-RYCZAŁT jest uproszczoną wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Ryczałt-Ewidencja, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-RYCZAŁT posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Środki trwałe, Kadry-Płace. Wszystkie te funkcje są oferowane za niski abonament roczny wynoszący tylko 49 PLN netto, co jest bezkonkurencyjną ofertą na rynku rozwiązań dla małych firm. ISOF-RYCZAŁT umożliwia dostęp do informacji z dowolnego miejsca, o dowolnej porze z wykorzystaniem internetu (poprzez łącze stałe lub mobilne). Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na komputerach użytkowników, a praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co znacznie redukuje koszty serwisu i ułatwia użytkowanie. System jest dostarczany w trybie SaaS, dzięki czemu klienci mogą skupić się na zagadnieniach biznesowych, zostawiając sprawę obsługi i aktualizacji systemu firmie HEUTHES. Koszty posiadania (TCO) stają się wtedy o ponad połowę niższe.

Praca z modułami

Dzięki integracji modułów możliwa jest zautomatyzowana obsługa cyklu sprzedaży od wystawienia faktur i dokumentów magazynowych do ich zaksięgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz natychmiastowe generowanie raportów.

Faktury i inne

Moduł Sprzedaży umożliwia zarządzanie dokumentami sprzedaży. Pozwala na automatyczne wystawianie dokumentów towarzyszących sprzedaży: magazynowych i kasowych oraz rozrachunków, a także rejestrów VAT. Zapewnia również obsługę: cenników, rabatów, limitów płatności, zadłużenia, obsługę raportów kasowych, windykacji należności, drukarek fiskalnych, czytników kodów paskowych.

Ryczałt Ewidencjonowany i inne

Rachunkowość zapewnia obsługę: Ryczałtu Ewidencjonowanego, majątku trwałego, rejestrów VAT, deklaracji PIT i VAT oraz INTRASTAT, płac i kadr oraz faktur zakupu. Dodatkowo moduł Kasa-Bank ze sprzęgiem do bankowości elektronicznej pozwala na prowadzenie rozrachunków, obsługę przelewów, wyciągów, raportów kasowych. Zapewniona jest też obsługa windykacji i not odsetkowych.

Magazyn

Moduł wspiera zarządzanie operacjami magazynowymi i towarzyszącymi im dokumentami oraz inwentaryzację towarów.

CRM

CRM Operacyjny zapewnia gromadzenie informacji o aktywności klientów. CRM Analityczny umożliwia analizę gromadzonych danych biznesowych i pozabiznesowych.

Obsługa biura i eDokumenty

Moduł obsługuje kartoteki kontrahentów, towarów, produktów, usług i samochodów oraz kalendarz spotkań w CRM. W module eDokumenty znajduje się archiwum e-faktur oraz umowy i wzory umów, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia i inne dokumenty.

Rozszerz ISOF-RYCZAŁT do ISOF-ERP w dowolnej chwili

ISOF-RYCZAŁT gwarantuje, że wraz z rozwojem Państwa firmy, w każdej chwili istnieje możliwość błyskawicznego zwiększenia posiadanego zakresu funkcjonalności i dopasowanie poziomu wydatków na rozwiązania informatyczne do zmieniającej się sytuacji. W takim przypadku użytkownik może przejść na pełną wersję ISOF-ERP.

Niezawodność

Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zagadnień stawianych sobie przez HEUTHES. Firma HEUTHES posiada dwa niezależne ośrodki outsourcingowe Data Center. Dane są replikowane on-line między centrami. W przypadku awarii ośrodka głównego pracę może przejąć ośrodek zapasowy. HEUTHES uzyskuje dostępność systemu na poziomie 99,95% w skali roku. Codziennie wykonywana jest pełna kopia danych w obu ośrodkach.

Kopie bezpieczeństwa dla klientów

Możliwe jest okresowe tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu zgodnej z Ustawą o Rachunkowości. Kopia jest umieszczana na nośniku trwałym DVD-R i uruchamiana w formie maszyny wirtualnej opartej o VMware Player z pełnym systemem ISOF-RYCZAŁT w trybie "tylko do odczytu" dostępnym na lokalnym komputerze. Kopia umożliwia przeglądanie, drukowanie i eksport danych.

E-learning

Dla użytkowników systemu udostępniono kursy elektroniczne, które obejmują poniższe zagadnienia:

 • Nowoczesne systemy ERP (10 lekcji);
 • CRM - krok po kroku (14 lekcji);
 • Sprzedaż - krok po kroku (16 lekcji);
 • eDokument - krok po kroku (17 lekcji).

ISOF-RYCZAŁT – na smartfonach i tabletach

Dzięki technologii w której został stworzony system ISOF-RYCZAŁT może on być (pod pewnymi warunkami) uruchamiany także na smartfonach i tabletach.

Firma HEUTHES

HEUTHES istnieje na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw i bankowości od 1989 roku. Jakość naszych produktów podkreśla znaczna liczba ich wdrożeń w banku PEKAO SA oraz w bankach SGB-BANK SA, DNB Bank Polska SA i w grupie ponad 200 banków spółdzielczych z siecią ponad 1800 placówek oraz w wielu firmach.

Korzyści

ISOF-RYCZAŁT w firmie:

 • zapewnia lepszą obsługę klientów;
 • optymalizuje stan zapasów dzięki zaawansowanej analizie;
 • pozwala lepiej zarządzać należnościami, zobowiązaniami i windykacją;
 • zabezpiecza przed utratą danych w przypadku uszkodzenia komputera;
 • ogranicza czas wyszukiwania dokumentów;
 • polepsza wymianę informacji pomiędzy pracownikami;
 • to brak konieczności instalowania, uaktualniania i serwisowania oprogramowania dzięki wykorzystaniu przeglądarki;
 • obniża całkowite koszty posiadania systemu IT;
 • udostępnia zgodną z Ustawą o Rachunkowości kopię bezpieczeństwa systemu na nośniku trwałym.

Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›