Delegacje

Obsługa delegacji

Moduł obsługi delegacji pozwala gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje o delegacjach pracowników. Umożliwia automatyczne wyliczanie kwot rozliczeń delegacji krajowych obejmujących diety, ryczałty za noclegi i innych należności związanych z krajowymi podróżami służbowymi. Zestaw funkcji pozwala nie tylko systematycznie rejestrować delegacje ale również sporządzać wszechstronne raporty i dekretować delegacje. W pełnej wersji ISOF-ERP na przełomie III. i IV. kw. 2014 r. udostępniona zostanie obsługa delegacji zagranicznych.

Zobacz porównanie systemów ISOF-RYCZAŁT i ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›