Ryczałt Ewidencjonowany

Charakterystyka ogólna

Moduł Ryczałt – Ewidencja, powstał w związku z korzystnymi zmianami podatkowymi wynikającymi z wprowadzenia planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 – Polskiego Ładu i zwiększonego zainteresowania tą formą opodatkowania. Jest to uproszczona ewidencja sprzedaży, niewymagająca prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie jest konieczne ewidencjonowanie wydatków - (w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Funkcjonalność

Moduł Ryczałt-Ewidencja jest zintegrowany z modułem faktur umożliwiając import dokumentów sprzedaży. W przypadku firm będących podatnikami VAT możliwe jest ewidencjonowanie wydatków oraz rozliczanie podatku VAT poprzez wysyłkę JPK-VAT wraz z deklaracją.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
  • tworzenie raportów,
  • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Zobacz porównanie systemów ISOF-RYCZAŁT i ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›