Płace i Kadry

Charakterystyka ogólna

Płace i Kadry to zintegrowany system przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby płac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. Moduł ma definiowane przez użytkownika zestawienia.

Płace

Zestaw funkcji modułu ułatwia tworzenie i zarządzanie listami płac. Integruje w sobie również funkcje przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów ZUS i PIT.

Tworzenie nowych list płac

Moduł pozwala na zdefiniowanie dowolnie naliczanych list płac w otwartym okresie płacowym. Wyposażony jest w funkcję dodawania nowych składników do list płac oraz blokowania list zweryfikowanych. Utworzenie nowej listy jest automatyczne, na podstawie danych z bazy ISOF-RYCZAŁT . Następnie użytkownik może edytować zmiany doprowadzając listę płac do postaci finalnej. Lista może być przedstawiana w sposób ogólny lub szczegółowy.

Raporty

Możliwe jest przygotowanie raportów dotyczących list płac, danych kadrowych, PIT, ZUS, PFRON, zestawień dla kadry kierowniczej. Raporty mogą być samodzielnie definiowane przez użytkownika.

Deklaracje PIT-11

Wystarczy kilka kliknięć aby wysłać PIT-11 do Ministerstwa Finansów z ISOF

PIT-11 i terminy

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów. Przy wypełnianiu druku PIT-11 należy zwrócić szczególną uwagę na formę wysyłki.

Termin przekazania do US:

 • Forma papierowa*: do 31 stycznia 2017 r.
 • Forma elektroniczna: do 28 lutego 2017 r.

* Z formy papierowej nie skorzystają biura rachunkowe oraz płatnicy rozliczający 6 lub więcej podatników. Podmioty te są zobowiązane do przekazania dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną - w terminach właściwych dla formy elektronicznej.

Termin przekazania do podatnika:

 • Forma papierowa lub elektroniczna: do 28 lutego 2017 r.

Podpis kwalifikowany w ISOF

Jeśli w Twojej firmie wykorzystujesz podpis kwalifikowany może on posłużyć do podpisywania deklaracji PIT-11 w ISOF. Firma HEUTES opracowała aplet do przeglądarki internetowej, do podpisywania dokumentów cyfrowych wprost w systemie ISOF. Został on opracowany zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS).

Nasze rozwiązanie umożliwia podpisywanie cyfrowe kluczem kwalifikowanym m.in. dokumentów PIT-11 i wysyłanie ich bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z uzyskaniem potwierdzenia UPO wprost z systemu ISOF.

Inne dokumenty, które można podpisywać bezpośrednio w ISOF podpisem kwalifikowanym to JPK, PIT-4R oraz pliki PDF.

Przeczytaj również o podpisie kwalifikowanym w JPK

Wysyłka PIT-11 do MF z ISOF

Najłatwiej i najszybciej można utworzyć i wysłać deklarację PIT-11 do Ministerstwa Finansów wprost z systemu ISOF. Kilkoma kliknięciami generujemy deklarację PIT-11, szyfrujemy ją do wysyłki z obsługą kwalifikowanego podpisu cyfrowego, wysyłamy pliki do systemu Ministerstwa Finansów i uzyskujemy potwierdzenie UPO.

Zapraszamy do testów wysyłki PIT-11

Ministerstwo Finansów udostępniło wszystkim przedsiębiorcom specjalne środowisko testowe, w którym można przeprowadzić próbną wysyłkę PIT-11. Każdy użytkownik ISOF ma dostęp do dedykowanej wersji demonstracyjnej systemu, gdzie można przetestować połączenie z serwerem testowym Ministerstwa Finansów, przed wysyłka rzeczywistych danych. Uwaga! Komercyjne systemy klientów ISOF nie umożliwiają połączenia z serwerami testowymi MF. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Dowiedz się więcej o automatycznej wysyłce PIT-11 z podpisem kwalifikowanym wprost z ISOF.

Tylko dwa kroki do automatycznej wysyłki PIT-11 do MF wprost z ISOF

1. Wybierz w menu systemu ISOF: Rachunkowość/Płace/PIT
i kliknij przycisk ‘Nowy’ aby wygenerować deklarację PIT-11 dla wybranej osoby (lub grupy osób) za żądany okres.


2. Przy podświetlonej deklaracji PIT-11 kliknij kolejno, widoczne w poziomym menu przyciski:
‘Zatwierdź’ (aby zatwierdzić raport),
‘Podpisz’ (aby podpisać deklarację Twoim podpisem kwalifikowanym) - przeczytaj więcej,
‘Wyślij’ (aby wysłać deklarację do Ministerstwa Finansów)
‘UPO’ (aby uzyskać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru o poprawności wysyłki).


‘Ręczna’ wysyłka PIT-11 przy wykorzystaniu aplikacji dostarczonej przez MF

W celu wysyłki ‘ręcznej’ należy przełączyć się na zakładkę ‘Obsługa ręczna’, gdzie można pobrać plik XML z deklaracją PIT-11 do samodzielnej wysyłki pliku, przy pomocy aplikacji dostarczanej przez MF.

Zachęcamy jednak do korzystania z opisanej powyżej wysyłki automatycznej z ISOF (zakładka ‘Obsługa automatyczna’). W takim przypadku podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika ISOF, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie upraszcza się proces wysyłania Deklaracji PIT-11. Użytkownik wykonuje tylko kilka kliknięć, a proces kończy się uzyskaniem potwierdzenia UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Zmiana ustawień w ISOF

Aby wysyłać PIT1-11 z systemu ISOF należy zmienić ustawienia systemu. Więcej informacji udzieli Państwu Dział Wdrożeń HEUTHES (kontakt przez Portal Serwisowy lub email: wdrozenia@heuthes.pl), który pomoże także w skonfigurowaniu Państwa podpisu kwalifikowanego w ISOF.

Tryb (A) obsługa automatyczna PIT-11

Tryb (A) obsługa automatyczna PIT-11 – generowanie deklaracji PIT-11 z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu MF i obsługą odbioru potwierdzenia UPO.

Wymaga:

 • ustawienia ścieżki do biblioteki (pliku typu *p11.dll) służącej do obsługi kwalifikowanego podpisu cyfrowego w ustawieniach/edycji konta użytkownika ISOF (pola „Typ certyfikatu” i „Lokalizacja biblioteki/certyfikatu” na zakładce „Szczegóły”),
 • poprawnej instalacji aktualnego środowiska JAVA (z Java Plug-in 11.111.2 for Mozilla browsers ustawionym na tryb „zawsze aktywuj” i wpisaniem domeny https://ssl.isof.pl na listę akceptowalnych lokalizacji w panelu kontrolnym Java - zakładka „Security”).

Generowanie przelewów

Możliwe jest automatyczne wygenerowanie przelewów bankowych na konta pracowników z użyciem sprzęgu do HOME/CORPORATE BANKING w module Kasa – Bank.

Dokumenty ZUS

Moduł generuje pliki dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych: ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA w formacie przygotowanym do eksportu do programu Płatnik.

Kadry

Moduł dostarcza funkcji przeznaczonych do gromadzenia i zarządzania bazą danych personalnych. System posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkowników w zależności od potrzeb firmy.

Korzyści z ISOF-RYCZAŁT

 • Definiowany przez użytkownika system naliczania płac.
 • Możliwość przygotowania wszystkich dokumentów płacowych.
 • Wysoka ergonomia pracy poprzez samodzielne definiowanie elementów i wzorców płacowych.
 • Możliwość samodzielnego wprowadzania zmian z powodu nowych przepisów.
 • Automatyzacja comiesięcznego tworzenia list płac i naliczania wynagrodzeń.
 • Wykonywanie przelewów wynagrodzeń na konta pracowników.
 • Eksport dokumentów do programu Płatnik.

Korzyści z ISOF-ERP

Rozszerzeniem ISOF-RYCZAŁT jest ISOF-ERP z wieloma nowymi funkcjonalnościami. Przejdź na pełny ISOF-ERP a uzyskasz dostęp do poniższych funkcjonalności.

 • Ustalenie wymiaru urlopu.
 • Statystyki urlopowe.
 • Harmonogramy czasu pracy.
 • Budowanie własnych elementów oraz wzorców płacowych i zestawów kadrowych.

Zobacz porównanie systemów ISOF-RYCZAŁT i ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›