Rachunkowość

Ryczałt Ewidencjonowany

Ryczałt Ewidencjonowany zawiera zestaw funkcji pozwalających szybciej i sprawniej prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w małej firmie.
więcej...

Płace i kadry

Płace i Kadry to zintegrowany system kadrowo-płacowy przeznaczony dla działów kadrowego i rachuby płac jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy.
więcej...

Majątek Trwały

Moduł Majątek Trwały jest przeznaczony do zarządzania informacją na temat środków trwałych przedsiębiorstwa.
więcej...

Zakupy

Moduł obsługi faktur zakupowych pozwala na wprowadzanie i korygowanie faktur zakupowych, wystawianie towarzyszących dokumentów magazynowych i kasowych, kontrolę spłaty, skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych.
więcej...

Rozrachunki i Windykacja należności

ISOF zapewnia kontrolę zobowiązań i należności. Funkcje te pozwalają również gromadzić i analizować wszystkie dane o operacjach spłaty należności przez kontrahentów.
więcej...

Kasa-Bank

ISOF obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej w przedsiębiorstwie. Funkcja umożliwia prowadzenie i kontrolę nad bieżącymi transakcjami gotówkowymi oraz pozostałymi operacjami kasy.
więcej...

Delegacje

Moduł obsługi delegacji pozwala gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje o delegacjach pracowników.
więcej...


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›