Windykacja

Windykacja należności

Moduł umożliwiający obsługę windykacji należności to zespół funkcji analizujących bieżące należności oraz wykonanie windykacji po przekroczeniu terminów płatności. Możliwe jest wystawianie wezwań do zapłaty, not odsetkowych, obsługa tych dokumentów i wysyłanie ich do klientów pocztą elektroniczną oraz rejestracja spłaty należności.

Analiza należności

Raport należności dzieli nierozliczone należności wg stopnia zalegania. Przedziały czasu określające stan przeterminowania należności definiowane mogą być według potrzeb. Pokazane są również bieżące należności i podsumowania umożliwiające analizę aktualnej sytuacji każdego kontrahenta. Raport pokazuje również szczegółowe informacje dotyczące dokumentów z których należności wynikają i listę wezwań.

Wezwania do zapłaty

W oparciu o niespłacone należności możliwe jest jednoczesne wystawienie kilku wezwań do zapłaty. Należy je zatwierdzić oraz wysłać klientowi pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Każda operacja jest zarejestrowana w systemie, dlatego dokładnie znana jest historia dokumentu: przez kogo i kiedy został przygotowany, zatwierdzony, wysłany.

Noty odsetkowe

Noty odsetkowe są rejestrowane w postaci odrębnej listy dokumentów. Możliwe jest wystawienie noty wg odsetek ustawowych oraz wg odsetek umownych wynikających z umów podpisanych z kontrahentem. Podobnie jak wezwania do zapłaty, notę można wystawić dla kilku należności (faktur) jednocześnie. Możliwa jest edycja, zatwierdzenie, rozliczanie noty oraz wyszukiwanie i sortowanie dokumentów na liście not.

Korzyści

  • Kontrola nad wszystkimi zobowiązaniami i należnościami w firmie.
  • Łatwa analiza i minimalizacja przeterminowanych należności.
  • Możliwość podjęcia działań w celu rozliczenia należności.
  • Szybka reakcja na opóźnione płatności.


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›