Mobilny ISOF

ISOF-RYCZAŁT-MOBILNY

Wstęp – do czego służy Mobilny ISOF

Aplikacja Mobilny ISOF służy do:

  • uruchomienia systemu ISOF-RYCZAŁT na urządzeniach mobilnych,
  • instalowania certyfikatu umożliwiającego dostęp do systemu.

Certyfikat jest wykorzystywany do identyfikacji urządzenia i użytkownika upoważnionego do pracy z systemem ISOF-RYCZAŁT.

Pobierz aplikację "Mobilny ISOF" z Google Play

Pierwsze kroki – po uruchomieniu aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji możecie Państwo:

  • wypełnić formularz aby uzyskać dostęp do wersji demonstracyjnej systemu ISOF-RYCZAŁT (opcja Zarejestruj DEMO w menu),
  • uruchomić system ISOF-RYCZAŁT - Państwa wersję komercyjną lub demonstracyjną (opcja Uruchom ISOF w menu lub na pulpicie aplikacji),
  • zainstalować certyfikat niezbędny do pracy w wersji komercyjnej systemu ISOF-RYCZAŁT (opcja Menadżer certyfikatu w menu).
Menu Mobilny ISOF
Wybór wersji ISOF (demo/komercyjna)
Formularz do uruchomienia demo systemu

Pozostałe funkcje dostępne w menu to: O firmie, O programie i Ustawienia.

Menu Mobilny ISOF: o programie, ustawienia, adresy systemów ISOF-RYCZAŁT

W przypadku dostępu do komercyjnej wersji systemu należy w Ustawieniach wpisać dwa adresy: aplikacji oraz serwera CAK. Obydwa uzyskuje się od firmy HEUTHES. Bezpieczna komunikacja z serwerem systemu jest zapewniona przez protokół TLS 1.3.

Jeżeli chcesz uruchomić demo systemu kliknij tutaj.

Praca z systemem ISOF-RYCZAŁT w aplikacji

Aplikacja Mobilny ISOF odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs systemu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Poruszanie się po modułach systemu następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym oraz za pomocą menu mobilnego uruchamianego poprzez tzw. "hamburger" (trzy poziome kreski ustawione blisko siebie).

Ekran logowania do
ISOF-RYCZAŁT
Pulpit ISOF-RYCZAŁT
Menu ISOF-RYCZAŁT

Wśród wszystkich modułów systemu ISOF-RYCZAŁT, na potrzeby aplikacji Mobilny ISOF, całkowicie przebudowano moduł CRM Aktywności. Wersja mobilna umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

CRM Aktywności: Aktywność, filtr Aktywności, lista Aktywności
CRM Aktywności: układ miesięczny, dzienny i tygodniowy

W ramach dostosowania pozostałych modułów systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono m.in. zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z fakturą sprzedażową i zestawieniem dokumentów sprzedażowych.

     
Faktura sprzedażowa, lista faktur

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z fakturą zakupową i zestawieniem dokumentów zakupowych.

     
Faktura zakupu, lista faktur

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z wyszukiwaniem towaru w magazynie, zestawieniem dokumentów magazynowych i dokumentem WZ.

Magazyn: wyszukiwanie towaru, zestawienie dokumentów magazynowych, dokument WZ

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany z modułu Rachunkowość: Rozrachunki w module Finanse i Księgowość, Kadry-Płace.

     
Rachunkowość: Rozrachunki w F-K, Kadry-Płace.

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany funkcjonalności modułu eDokument z archiwum dokumentów oraz edycją dokumentów biurowych.

     
eDokument: archiwum dokumentów, podgląd dokumentów biurowych.

Certyfikacja w aplikacji mobilnej

W przypadku wersji komercyjnej systemu niezbędne jest posiadanie certyfikatu, który udostępnia HEUTHES. Aplikacja umożliwia wygenerowanie i zainstalowanie kluczy służących do ochrony transmisji w systemie ISOF. czytaj więcej..zwiń..

Wygenerowanie kluczy i wysłanie żądania certyfikacyjnego

Zanim użytkownik uzyska dostęp do systemu, musi posiadać certyfikat klucza publicznego. Klucz wystawiany jest przez Centrum Autoryzacji Kluczy (CA) firmy HEUTHES. W tym celu musi wygenerować sobie klucz prywatny i odpowiadający mu klucz publiczny, którego autentyczność zostaje potwierdzona przez CA certyfikatem.

Wygenerowanie pierwszego certyfikatu wymaga posiadania jednorazowego kodu PIN, który użytkownikowi udostępnia firma HEUTHES. Otrzymawszy kod PIN, użytkownik wybiera z menu opcję Menadżer certyfikatu. W pola formularza wpisuje otrzymany kod PIN i swój login.

Opcja menu: Menadżer certyfikatu

Instalacja certyfikatu

Jeśli wpisany login i PIN są prawidłowe, zawartość okna zmieni się. Pojawi się ekran z 3 krokami. Wysłanie żądania generowania następuje po kliknięciu przycisku Generuj.

     
Generowanie kluczy

Po kilku sekundach pojawi się ekran z informacją jak poniżej. Oznacza on, że klucze zostały wygenerowane i do Centrum Autoryzacji Kluczy zostało wysłane żądanie certyfikacyjne.

   
Wysłanie żądania certyfikacji

Dotarcie do tego punktu procedury oznacza, że zostało złożone zamówienie na certyfikaty. Wygenerowanie certyfikatu trwa do jednego dnia roboczego. Gdy certyfikat jest gotowy pojawi się poniższy ekran.

   
Certyfikat gotowy do instalacji

Po kliknięciu przycisku Instalacja certyfikatu rozpocznie się końcowy proces instalacji certyfikatu.

Instalacja Certyfikatu

Proces instalacji kończy się wyświetleniem ekranu informującego o poprawnym zainstalowaniu certyfikatu.

   
Zakończenie instalacji Certyfikatu

Utworzenie skrótu do systemu na smartfonie

  • Należy uruchomić przeglądarkę Google Chrom Mobile i w polu adresowym należy wpisać adres dostępu do systemu.
  • Po wpisaniu adresu należy nacisnąć znajdującą się na prawo od pola adresowego ikonę „z trzema pionowymi kropkami” - dostosowanie ustawień i konfiguracja Chrome. Rozwinie się menu boczne z opcjami.
  • Należy wybrać opcję „Dodaj do ekranu głównego” / „Add to home screen” (uwaga: opcja jest aktywna dopiero po uprzednim wpisaniu adresu).
  • Należy postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami na ekranie. Na końcu procesu ikona aplikacji zostaje utworzona na pulpicie smartfona.

Zobacz porównanie systemów ISOF-RYCZAŁT i ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›