eDokument

Funkcjonalność

Do zarządzania dokumentami elektronicznymi służy funkcja eDokument. Dzięki niej możliwe jest gromadzenie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz.

Gromadzenie i porządkowanie dokumentów

Dokumenty przechowywane w module eDokumenty organizowane są w strukturę drzewiastą. Umożliwia to wygodne ustalenie hierarchicznego układu dokumentów dla każdego poziomu, czy też działu firmy. Zawartość dokumentów może być wyświetlana bezpośrednio w oknie modułu. Funkcje uporządkowane są w klasycznym, rozwijanym menu.

Istnieje szereg mechanizmów ułatwiających pracę z dokumentami oraz ich wyszukiwanie. Każdy dokument posiada metrykę określającą informacje ogólne dokumentu. Dane znajdujące się w metryce mogą być rozszerzone o nowe pozycje przez użytkownika systemu. Aby uniknąć duplikacji danych istnieje mechanizm odnośników do dokumentów. W łatwy sposób można przenosić pomiędzy poszczególnymi katalogami drzewa dokumentów poszczególne elementy, bez utraty struktury i zawartości folderów.

Typy dokumentów, wprowadzanie

Drzewo dokumentów może być w prosty i szybki sposób zasilane dokumentami zewnętrznymi:

 • z dysku stacji roboczej użytkownika,
 • z systemów biurowych (MS Office, Open Office i innych),
 • z wbudowanego edytora plików tekstowych i HTML,
 • linkami do stron WWW,
 • wirtualnymi dokumentami systemu (Faktura, Klient).

Wyszukiwanie

Najprostszą metodą wyszukiwania jest wpisanie nazwy dokumentu oraz przybliżonego miejsca w którym dokument ma być poszukiwany. Po odnalezieniu dokumentu można użyć funkcji lokalizuj, która odszuka dokument i określi jego miejsce w drzewie. Aby uszczegółowić wyszukiwanie należy wybrać cechę według której będzie szukany dokument. Można wyszukiwać wewnątrz zadanego foldera, określić z jakiego przedziału czasowego ma pochodzić dokument, ustalić rozszerzenie, typ, ilość wersji i rozmiar dokumentu oraz autora, który utworzył dany dokument i kontrahenta do którego był kierowany.

Integracja z innymi modułami

Moduł eDokumenty jest zintegrowany z innymi funkcjami systemu. Pozwala to na zapis odnośników do takich dokumentów systemu jak faktury sprzedaży i zakupów (w tym zeskanowane oryginały dokumentów), kontrahenci, aktywności. Ponadto możliwe jest przechowywanie przykładowo zdjęć towarów magazynowych, instrukcji obsługi, umów z kontrahentami, które następnie są wykorzystywane w innych modułach. Także faktury elektroniczne z podpisem cyfrowym (zakupowe i sprzedażowe) są zapisywane w archiwum dokumentów.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania pełnej kontroli nad pracą w eDokumentach możliwe jest definiowanie uprawnień zarówno dla katalogów jak i dokumentów. Dzięki temu dokument można udostępnić tylko do podglądu, tylko do modyfikacji lub też zabronić całkowicie dostępu do niego.

Historia pracy z dokumentem

Każdy dokument posiada zapis wszystkich wykonywanych na nim operacji. Dlatego też wiadomo kiedy i przez kogo dokument został utworzony, przez kogo był czytany lub modyfikowany, jak zmieniały się jego uprawnienia.

Zarządzanie wersjami dokumentów

Dokumentom nadawane są wersje, a każda modyfikacja rejestrowana jest poprzez nadanie: kolejnego numeru wersji, daty zmiany, nazwiska osoby wprowadzającej jak również poprzez możliwość krótkiego opisu modyfikacji. Jednocześnie system zachowuje wszystkie poprzednio zarejestrowane wersje dokumentu lub zdefiniowaną indywidualnie ich ilość.

Archiwizacja

Na życzenie klientów kopie bezpieczeństwa zgodne z Ustawą o Rachunkowości są dystrybuowane na nośniku trwałym DVD-R/BR wraz z systemem „tylko do odczytu” z możliwością eksportu i drukowania. Pozwala to w każdej chwili stworzyć archiwum elektroniczne (np. faktur) dokumentów firmy dostępne w jej siedzibie.

Korzyści z ISOF-RYCZAŁT

 • Ułatwia gromadzenie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów przyspieszając pracę.
 • Zapewnia obsługę faktur elektronicznych lub skanowanych.
 • Zmniejsza duplikację danych przez zapisywanie pliku udostępnionego w wielu obszarach roboczych tylko w jednej lokalizacji.
 • Wspomaga i organizuje pracę w ramach rodziny norm ISO 9000 w zakresie przechowywania i obsługi dokumentacji.

Korzyści z ISOF-ERP

Rozszerzeniem ISOF-RYCZAŁT jest ISOF-ERP z wieloma nowymi funkcjonalnościami. Przejdź na pełny ISOF-ERP a uzyskasz dostęp do poniższych funkcjonalności.

 • Zarządzanie dokumentami.
 • Zarządzanie obiegami dokumentów.
 • Współpraca z CRM.
 • Wyszukiwanie całotekstowe.
 • Obsługa formularzy.
 • Obiegi robocze.
 • Edycja w miejscu (w licencji).
 • Raporty dotyczące funkcjonowania obiegów.
 • Klasyfikacja dziesiętna obiegów.
 • Skanowanie.
 • Zintegrowana skrzynka wiadomości.
 • Transformacja formatów dokumentów.
 • OCR

Portal Dokumentowy

Portal umożliwia bezproblemowe udostępnianie przez Internet dokumentów elektronicznych, a także dokumentów systemu ISOF (tj. faktur, zamówień, formularzy, aktywności, kontrahentów, ofert, zadań, zgłoszeń serwisowych). Mogą być one udostępniane zarówno użytkownikom zewnętrznym, jak i pracownikom firmy. W Portalu dokumentowym oprócz "klasycznych" dokumentów elektronicznych utworzonych za pomocą edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych można udostępniać również zdefiniowane w DMS formularze wraz z dołączonymi do nich załącznikami. Z Portalu dokumentowego użytkownik może skierować formularz do obiegu za pomocą zdefiniowanych aktywatorów zdarzeń.

Zobacz porównanie systemów ISOF-RYCZAŁT i ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›