CRM - Relacje z klientami i analizy

Charakterystyka ogólna

CRM w ISOF-RYCZAŁT umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami.

Funkcjonalność

Moduł obejmuje następujące funkcje:

 • zarządzanie kontaktami z klientami z obsługą zdarzeń i dokumentacji,
 • gromadzenie, analizę i raportowanie danych o sprzedaży i zakupach w różnych przekrojach,
 • planowanie działań i prac pracowników w postaci list zbiorczych i kalendarzy,
 • informowanie o stanie obsługi klienta,
 • tworzenie bazy wiedzy zawierającej historię działań, w tym korespondencja, delegacje, telefony, wysyłka folderów.

Aktywności i kalendarze

Ważnym zadaniem CRM jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami, które w systemie ISOF-RYCZAŁT nazwane zostały Aktywnościami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych. W module można zarejestrować dowolne zdarzenie z klientem: spotkanie, rozmowę telefoniczną, prezentację, itd. Dzięki określeniu osoby kontaktowej, pracownika, wskazaniu statusu, krótkiej notatce tekstowej, powiązanych Aktywnościach tworzących konsekwentny ciąg zdarzeń, dysponujemy pełną wiedzą dotyczącą historii tych zdarzeń. Rozbudowany filtr umożliwia proste i szybkie wyświetlenie Aktywności wg żądanego kryterium: pracownika, klienta, typu aktywności, autora, statusu, kampanii, regionu. Raporty mogą być prezentowane w różnych formach: lista zdarzeń, plan działań, kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny, indywidualny okres, itp.

Analizy sprzedaży i zakupów

Funkcja analizowania sprzedaży i zakupów dostarcza informacji w wielu przekrojach z dowolnego okresu czasu, dla dowolnych kontrahentów i ich grup. Nie poprzestaje przy tym tylko na gromadzeniu i udostępnianiu danych o klientach, ale zapewnia także analizę kosztów i wyników kampanii zarówno w ramach utrzymania stałych klientów jak i pozyskiwania nowych. Dostępne są m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, zestawienia dotyczące obrotów grup i przedstawicieli handlowych, obroty towarami, obroty dla usług, asortyment zakupiony przez klientów, zestawienie zamówionych towarów, uzyskiwane marże, raport prowizji handlowców. Zaawansowany filtr umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz grupowanie tych danych w zdefiniowanych przez użytkownika okresach, wg grup kontrahentów, grup towarów, czy jednostek organizacyjnych firmy.

Zarządzanie zasobami

Możliwe jest zarządzanie zasobami przy planowaniu działań. Są to np. urządzenia lub sale wykorzystywane wspólnie przez pracowników podczas pracy. Dla każdej aktywności możliwe jest określenie potrzebnych zasobów oraz ich zarezerwowanie.

Baza marketingowa kontrahentów

Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. Dostępne są funkcje pozwalające na segmentację klientów. Ponadto możliwe jest również tworzenie grup osób kontaktowych.

Korzyści z ISOF-RYCZAŁT

 • Dopasowanie procesów sprzedażowych do indywidualnych potrzeb klientów.
 • Lepsza obsługa klienta.
 • Szybsza reakcja i odpowiedź na potrzeby klienta.
 • Łatwy dostęp do historii działań.
 • Sprawne i kompleksowe organizowanie pracy zespołu obsługi klienta.
 • Łatwa ocena pracy osób zajmujących się obsługą klientów.

Korzyści z ISOF-ERP

Rozszerzeniem ISOF-RYCZAŁT jest ISOF-ERP z wieloma nowymi funkcjonalnościami. Przejdź na pełny ISOF-ERP a uzyskasz dostęp do poniższych funkcjonalności.


CRM Operacyjny

CRM Operacyjny umożliwia zdobywanie i gromadzenie informacji o aktywności klientów oraz planowanie wszelkiego typu zdarzeń z klientami. Integruje w sobie funkcje marketingu i obsługi klienta zapewniając indywidualne podejście do każdego z nich i pełną wiedzę o jego potrzebach. Dzięki temu podstawowemu modułowi z rodziny CRM w ISOF-ERP firmy mogą wdrożyć sprzedaż relacyjną.

 • Zarządzanie Kampaniami, na które składają się przedsięwzięcia i projekty w firmie oraz analizy wyników ich efektywności (CRM Marketingowy).
 • Zarządzanie Projektami, które stanowią modele procesów biznesowych (Portfolio).
 • Raportowanie zgromadzonych danych w różnych formach (lista, tabela, wykres) z możliwością automatycznego generowania i zapisu raportów do DMS oraz późniejszego ich wykorzystania do automatycznego tworzenia strategicznych kart wyników.
 • Planowanie procesów obsługi klientów zgodnie ze strategią firmy określoną w CRM Marketingowym i module DMS.
 • Współpraca z DMS w zakresie przechowywania dokumentów związanych ze sprzedażą.
 • Obsługa obiegów sprzedażowych w Projektach zdefiniowanych w module DMS.

Portfolio (ang. forecast)

Moduł pozwala na zaplanowanie przyszłej sprzedaży, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.

 • Planowanie strategiczne.
 • Planowanie operacyjne.
 • Raportowanie zapadalności Projektów.
 • Bilans Projektów.
 • Raport OWS (Otwarte-Wygrane-Stracone) w przekroju kampanii, klientów, pracowników i towarów.
 • Raport F-K przyszłych przepływów finansowych.
 • Integracja z innymi modułami.

Centrum Dowodzenia

Centrum Dowodzenia to magazyn raportów dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W wersji zaawansowanej zestaw dodatkowych raportów zastępuje hurtownię danych pozwalając na zaawansowaną analizę. Wszystkie raporty zawierają rozbudowany zestaw filtrów wstępnych z możliwością zapisu szablonu filtru i wykonywania raportów w nocy z zapisem wyniku do DMS.

Oto niektóre z nich:

 • Sprzedaż.
 • Zakupy.
 • Magazyn.
 • Oferty.
 • Zamówienia od klienta.
 • Zamówienia do dostawców.
 • Kasa-Bank.
 • Kontrahenci.
 • Płace i Kadry.
 • CRM Analityczny.
 • Portfolio.
 • CRM Serwisowy.
 • F-K.
 • Windykacja.

CRM Marketingowy

CRM Marketingowy wspiera działy sprzedaży i marketingu. Definiowane kampanie pozwalają na dokładne określenie nowych akcji reklamowych oraz skuteczną analizę ich efektywności. Moduł ma ogromne znaczenie dla firm, które chcą kontrolować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w działach, które przynoszą bezpośrednie dochody, czyli w działach związanych z oferowaniem i sprzedażą produktów.

 • Bonusy.
 • Towary skojarzone.
 • Grupy handlowe.
 • Promocje cenowe, gratisowe, dostawcy oraz punktowe.
 • Programy lojalnościowe.
 • Kampanie.
 • Mailing.
 • Formularze marketingowe.
 • Portal Marketingowy (lojalnościowy).

CRM Serwisowy

Rozwiązania obsługi serwisowej w ISOF-ERP obejmują obsługę posprzedażną klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Dzięki temu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży, klienci mogą liczyć na dalszą sprawną i fachową obsługę, a firma ma możliwość dalszej współpracy z klientami i podnoszenia jakości oferowanych usług i produktów.

 • Rejestracja zgłoszeń serwisowych.
 • Obsługa zgłoszeń.
 • Wyszukiwanie zgłoszeń.
 • Kalkulacje i kosztorysy.
 • Fakturowanie.
 • Monitoring stanu zgłoszenia.
 • Integracja z DMS i Portalem Serwisowym.

CRM Zadaniowy

CRM Zadaniowy posiada rozbudowane możliwości tworzenia zadań oraz definiowania i wykorzystywania szablonów. Wprowadzone jest raportowanie sprawozdań pracowników połączone z rejestracją czasu pracy oraz raportowanie o zadaniach, powiązaniach i relacjach.

 • Planowanie i zarządzanie zadaniami.
 • Parametryzacja zadań w DMS.
 • Parametryzacja obiegów.
 • Raportowanie i kontrola zaawansowania zadań.
 • Zarządzanie kosztami działań ABC/M.
 • Kontrola czasu pracy.

Portal Marketingowy

Portal Marketingowy jest przeznaczony dla partnerów handlowych (B2B) i klientów końcowych (B2C). Zapewnia organizację i obsługę programów lojalnościowych dla klientów w oparciu o serwis WWW oraz funkcjonalność systemu ISOF. Umożliwia definiowanie kart i progów punktowych, towarów oraz jednostek organizacyjnych biorących udział w akcjach marketingowych.

Portal Serwisowy

Za pośrednictwem Internetu klienci mogą w Portalu sami rejestrować zgłoszenia, a wszystkie dane trafiają bezpośrednio do modułu obsługi serwisu.

Dzięki portalowi możliwe jest tworzenie zgłoszeń serwisowych, dołączanie do nich plików, śledzenie ich bieżącego stanu bez konieczności bezpośredniego kontaktu, wyświetlanie pełnej informacji na ich temat oraz ewentualne anulowanie zgłoszeń. Portal jest zintegrowany z DMS w zakresie przechowywania dokumentów i obiegów serwisowych

Zobacz porównanie systemów ISOF-RYCZAŁT i ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›